Vitajte na stránke občianskeho združenia Red Popcorn

Ciele

Ciele občianskeho združenia Red Popcorn

Tvorba, šírenie a prezentácia slovenskej a zahraničnej kultúry a umenia.
Prezentácia a podpora slovenskej kultúry a umenia v zahraničí a vzájomná spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
Tvorby umeleckých diel výtvarného, literárneho a audiovizuálneho (filmového) charakteru.
Vydávanie časopisov zameraných na umenie, kultúru, literatúru a film.
Tvorba filmových, hudobných a literárnych predstavení.
Tvorba vzdelávacích aktivít pre dospelých a deti.
Aktívne využívanie voľného času pre deti a mládež.
Prevencia voči alkoholizmu, fajčeniu, drogovej závislosti a kriminalite.
Podpora turistických a športových aktivít detí a dospelých.
Tvorba aktivít zameraných na ochranu životného prostredia.
Zachovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Podpora tradičnej ľudovej kultúry a umenia na Slovensku.